PRÌA DE MÄ PRÌA DE MÄ

Náramek inspirovaný nevinnými d?tskými sny, jednoduchostí spontánního št?drého gesta a všemi divy mo?e v kombinaci s ?emeslnými dovednostmi nejlepších italských i zahrani?ních zlatník?. A tak se zrodil Prìa de Mä, náramek, který vyrobila spole?nost Gismondi 1754 ve spolupráci s d?tmi, hleda?i „drahých kamen?“, a který má pomoci ješt? mladším, než jsou oni sami, novoroze?at?m.

Ušlechtilý humanitární projekt byl spušt?n a spole?nost Gismondi 1754 vyrobila pro tuto p?íležitost symbolický šperk. Jednoduchý, jedine?ný a nezam?nitelný symbol. V?novaný t?m, kdo v??í ve sny, a zejména t?m, kte?í v??í, že se sny skute?n? plní. Všem d?tem, které se s radostí a nadšením chopily iniciativy, a všem novoroze?at?m, kterým pom?že.

BOCCADASSE

BOCCADASSE BOCCADASSE

P?vodním nápadem pro vytvo?ení šperku Prìa de Mä byl úžasný p?íb?h, který stojí za to vypráv?t. Vše za?alo jednoho slunného jarního dne v Janov?, konkrétn? v atmosférou dýchajícím italském p?ístavním m?st? Boccadasse.

BAREVNÉ SKLEN?NÉ KORÁLKY

BAREVNÉ SKLEN?NÉ KORÁLKY BAREVNÉ SKLEN?NÉ KORÁLKY

Skupina d?tí doprovázená svými rodinami je rozeseta po pláži mezi menšími a v?tšími kameny, kde hledají sklen?né korálky, které jsme kdysi hledali všichni, abychom si je vzali dom?, tam je pyšn? uložili na bezpe?né místo a p?edstavovali si, že jsme našli vzácný drahokam. Barevné sklen?né korálky jsou malé bezcenné p?edm?ty, ze kterých se však v d?tských rukou stávají ty nejcenn?jší šperky.

JE POUŽIT STEJNÝ ZP?SOB VÝROBY JAKO U VZÁCNÝCH ŠPERK?

JE POUŽIT STEJNÝ ZP?SOB VÝROBY JAKO U VZÁCNÝCH ŠPERK? JE POUŽIT STEJNÝ ZP?SOB VÝROBY JAKO U VZÁCNÝCH ŠPERK?

Sklen?né korálky se sbírají do malých sá?k? ozna?ených jménem malého „hleda?e“, aby se následn? p?evezly do dílny spole?nosti Gismondi 1754 v regionu Valenza Po. Tam se s korálky zachází stejn? jako s diamanty, safíry nebo smaragdy. Náramky se vyrábí stejnou technikou, která se používá pro výrobu vzácných šperk?.

TVAR P?EDSTAVIVOSTI

TVAR P?EDSTAVIVOSTI TVAR P?EDSTAVIVOSTI

Pak se do práce pustí zlatni?tí mist?i: vyberou kamínky, které vybrousí a upraví podle jejich tvaru. Náramek za?íná dostávat podobu od pevných st?íbrných verzí potažených palladiem a rhodiem po scoubidou verze ze zlata s diamanty.

UŠLECHTILÝ A JEDINE?NÝ

UŠLECHTILÝ A JEDINE?NÝ UŠLECHTILÝ A JEDINE?NÝ

Krom? inspirativní a ušlechtilé hlavní myšlenky je jedine?ným rysem šperk? Prìa de Mä mimo?ádn? zru?né zpracování nejlepšími zlatníky a duch spole?nosti Gismondi 1754, která formovala historii italského klenotnictví.