Gismondi1754 aura cover

AURA

Vým?na energie
 

AURA

Vým?na energie
 
Gismondi1754 aura collana con ciondolo ID 99815 ID 93635

Náhrdelník Aura s odnímatelným p?ív?skem z r?žového zlata s diamanty.
ID 99815

AURA

Vým?na energie

Tato kolekce evokuje p?edstavu energie vyza?ované zevnit?, která tvo?í auru každého z nás. Sedm kruh? je z vnit?ní strany uspo?ádáno do dutiny vytvá?ející kanál, kterým p?ijímáme energii. Vn?jší vypouklé kruhy p?edstavují to, jakým zp?sobem p?ijatou a p?etvo?enou energii znovu uvol?ujeme.

Náhrdelník Aura s odnímatelným p?ív?skem z r?žového zlata s diamanty.
ID 99815

Konvexní
a konkávní linie

Gismondi1754 dettaglio circolare aura

Konvexní
a konkávní linie

Gismondi1754 aura anello ID 93465

Prsten Aura z r?žového zlata s bílými diamanty
ID 93465

INSPIRACE

Tato kolekce p?edstavuje kouzelné a záhadné st?etnutí ohromné vesmírné a lidské energie. Jedná se o nepost?ehnutelnou, vzájemnou a nep?etržitou vým?nu neuv??itelné krásy a mimo?ádné síly. Jedine?ný p?vab a nedostižná hloubka.

Prsten Aura z r?žového zlata s bílými diamanty
ID 93465

Gismondi1754 collezione aura decorazione pagina 02
Gismondi1754 aura bracciale ID 31419

Náramek z r?žového zlata s diamanty.
ID 31419

KOLEKCE

Sou?ástí kolekce jsou prsteny, náramky, náhrdelníky a náušnice.

Náramek z r?žového zlata s diamanty.
ID 31419